Vårt Hjärtas kampanjer

Alla ca 330 åländska elever i åk 6 på årligt traditionellt jippo hos ÅCA 7 maj med prisutdelningar, donationer, aktiviteter och inte minst HLR-pröva-på med hjärtstartare

Solen värmde skönt och Stämningen var på topp när alla åländska elever från årskurs 6 samlades hos ÅCA för den traditionella ”vårfesten”.

Temat för ÅCAs årliga tecknetävling i samarbete med Hjärtstartarprojektet var VARDAGSHJÄLTAR.  Kreativiteten var stor bland eleverna som tecknat olika förslag på hur man kan göra skillnad i vardagen genom att hjälpa andra, allt från en liten gest till att rädda liv. Fyra vinnande bidrag kommer att pryda två mjölkförpackningar, en ost och ett bröd under ett års tid framöver.

Tre elever från Lemlands skola fanns bland vinnarna:

Olivia Erikssons motiv publiceras på helmjölken, Ninni Hampfs motiv pryder den fettfria mjölken och Yamna Ekincis bidrag finns på den nya produkten Vardagshjälteosten.  

Den fjärde vinnaren kommer från Vikingaåsens skola:

Elsa Lampi får sitt bidrag publicerat på en brödförpackning.

Vinnarna premierades dessutom med 200 € vardera från ÅCA till sina respektive klasskassor.

Dessutom kunde Hjärtstartarprojektet, som leds av föreningen Vårt Hjärta i samarbete med Röda Korset och Folkhälsan, donera en hjärtstartare i uteskåp till Lemlands skola samt en Mini Anne Plus 10 pack övningslåda till Vikingaåsens skola. Dessa donationer möjliggjordes med hjälp av sponsorering från leverantören PlusAb samt Varuboden-Osla på Åland. Donationerna drogs med lottens hjälp bland de fyra vinnande bidragen/skolorna.

Eleverna hade antingen redan fått sin obligatoriska skol-HLR undervisning under året eller väntade i vissa fall på att få den före vårterminens slut. Tajmingen var på så sätt idealisk för ÅCA-dagens HLR-pröva-på-aktivitet. Sari Johansson från Röda Korset och Gunilla G Nordlund från Hjärtstartarprojektet/Vårt Hjärta hjälptes åt att handleda de ivriga eleverna som ville repetera eller lära mer om kompressioner och inblåsningar i kombination med hjärtstartare och hur man agerar i ett nödläge.

HJÄRTSTARTARPROJEKTET PÅ ÅLAND

Föreningen har i samarbete med Folkhälsan, Röda korset, Ålands Hälso- och Sjukvård och Ålands Landskapsregering sedan 2013 bedrivit kunskapskampanj i samhället i stort och i grundskolorna.
Första kampanjen hette Hjärtstartarprojektet på Åland (2013-2015), ett projekt som ökade hjärtstartarnas antal på Åland och medvetenheten om hjärtstarare och hjärt- lungräddning. Dessutom byggdes ett hjärtstartarregister som numera finns på internet för alla att använda:
www.hjartstartare.ax

Information om inköp av hjärtstartare, kurser mm:
Projektledare Gunilla G Nordlund tel. +358 457 3424998 eller e-post: hjartstartare.aland(at)gmail.com

Vinnare i vår tävling "Alla kan vara en vardagshjälte" blev Marita Eriksson. Hon vann middag på Indigo och bio för fyra personer. Grattis!

VARDAGSHJÄLTEKAMPANJEN

Vardagshjältar är människor som agerar. I stort och i smått. Ibland kan en mycket liten insats ha en mycket stor betydelse.

Ibland kan hjälpinsatsen vara skillnaden mellan liv och död. Vid ett plötsligt hjärtstopp är tiden avgörande. Om räddningsinsatsen påbörjas inom tre minuter med hjärt- lungräddning och hjärtstartare (då sådan finns att tillgå) är utsikterna för överlevnad goda. För varje minut som går utan påbörjad hjälpinsats minskar chanserna för överlevnad med 10%. Efter tio minuter är tiden ute. De flesta hjärtstopp är bevittnade men majoriteten vågar inte agera. Det kan vi ändra på!

År 2016 påbörjades utbildning inom hjärt- lungräddning med hjärtstartare av alla elever i årskurs 6, samt lärare och övrig skolpersonal i samtliga åländska grundskolor. Utbildningen i skolorna fortsätter under 2017. Målsättningen är att i samband med det pågående revideringsarbetet  av den åländska läroplanen infoga obligatorisk hjärt- lungräddning med hjärtstartare i alla åländska grundskolor. Den reviderade läroplanen beräknas godkännas av Ålands lagting våren 2018.

Skol-hlr är det enskilt effektivaste sättet att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp i ett samhälle. På sikt kommer överlevanden att öka fyrfaldigt.

Alla kan göra någonting. Det enda fel man kan göra är att inte göra någonting. Alla kan vara vardagshjältar! Var en du också!