Strokegruppen

Stroke är en skrämmande och ofta allvarlig sjukdom som kan drabba utan förvarning och dessutom som en blixt från en klar himmel. Stroke förändrar inte bara den drabbades liv, kanske rörelseförmåga, daglig egenskötsel, sociala relationer, osv. Det påverkar också i högsta grad de anhörigas vardagsliv.

Lär dig varningssignalerna för stroke!

  • Ansiktet hänger, leendet är snett.
  • Kroppsdelar är svaga, en arm kan inte hållas upplyft
  • Uttalet är påverkat, personen sluddrar
  • TIden är dyrbar, ring genast 112!

Samtals-/ vängruppen  träffas första måndagen i månaden kl. 13.30 -15.00 i HandiCampen på Skarpansvägen 30. Vi samtalar om gemensamma erfarenheter, stöder och uppmuntrar varandra och har som mål att alltid gå hem med ett leende på läpparna, fylld med positiv energi.
Höstens datum är 7.9, 5.10, 26.10 och 30.11.

Strokegurppen har egen representant i styrelsen, bjuder in föreläsare, arrangerar resor och information om bl a nya bestämmelser kring rehabilitering, kurser och diskussion kring livsstilsförändringar som kan minska riskfaktorerna för stroke.

Låter det intressant? Har du idéer om vad vi kunde ta upp ytterligare, föreläsare att bjuda in? Är du anhörig eller drabbad eller är du bara intresserad av att veta mer och vill delta i vår grupp?

Varmt välkommen i vår samvaro!