Styrelsen 2020

Styrelsen år 2020

Ordförande
Roger Wahtera, representant för strokemedlemmarna och deras anhöriga
roger.wahtera@ha.ax

Vice ordförande
Kitty Andersson
kitty@aland.net

Ledamöter
Sven-Åke "Sågen" Gustavsson
Dan Backman
Erik Sjöblom
Berit Paulsson
Philippa Dunderfelt

Suppleanter
Lisbeth Nyberg
Peter Simon
Berit Gustafsson
Bo Gustafsson
Margareta Flink
Mia Vartiainen
Gerd Wikström, sakkunnig

Ann Gustafsson VL, utanför styrelsen