Vår verksamhet

Välkommen till föreningen Vårt Hjärta!

Patient/anhörigverksamhet samt vägledning och rådgivning

Verksamhetens röda tråd är att informera om hjärt- och kärlsjukdom samt hålla aktiviteter som på olika sätt gynnar hälsan och stimulerar till en hälsosam livsstil.

Besök oss:

  • Personligen till vårt kansli
  • Per telefon
  • Via mail

Vi strävar till att finnas till hands för dig som drabbats av hjärt- eller kärlsjukdom, för anhöriga och för övriga intresserade.

Vårt Hjärta arbetar också för att tidigt informera våra ungdomar om risken med tobaksanvändning. Projektet "Tobaksfri Duo" riktar sig till ungdomar i ÅK 5-9 i våra skolor och är ett samarbete med ÅHS och Folkhälsan