Hjärtebarnen på Åland

Föreningens undergrupp "Hjärtebarnen på Åland" har som målsättning att barn med hjärtfel och deras familjer ska ha bästa möjliga livsvillkor. Målet är även att informera och påverka beslutsfattare för att nå bättre levnadsvillkor.

VIktigt är också att barn med hjärtfel får bästa behandling - medicinskt, psykiskt och socialt. Hjärtebarnsfamiljen ska alltid ska få ett bra psykiskt och socialt omhändertagande och likaså få viktig information vid rätt tidpunkt.

Att dela med sig i sorg och glädje - det är att bidra med egna upplevelser och erfarenheter, och att lyssna på andra vilket allt resulterar i ett stort och betydelsefullt stöd för hjärtebarnsfamiljer. Mötesplatser av olika slag behövs. Intresse och efterfrågan varierar över tid men målet är om efterfrågan finns,liksom tidigare, hålla månadsträffar på Handicampen, familjehelg på sommaren och gemensam resa inför skolstarten samt simning i Folkhälsans Allaktivitetshus. 

Hösten 2008 startade, på Hjärtebarnens initiativ, en öppen förskola: "Tittut på Åland", som riktar sig till familjer med alla typer av funktionshindrade och/eller långtidssjuka små barn och fungerar som föräldra/barn-grupp. Tittut drivs nu i privat regi tillsammans med Mariehamns församling.

Vårt Hjärta stöder förstås även, på olika sätt och individuellt anpassat, familjer som har mist ett hjärtebarn. Föreningen förmedlar också kontakt till andra hjärtebarnsfamiljer.

Är detta något för dig? Välkommen, hör av dig och fråga mer!