Om föreningen

Om Oss

Vårt Hjärta, startade i november 1999 och har i runda tal 550 medlemmar i alla åldrar. Våra medlemmar finns i alla åldersgrupper och består av såväl personer som drabbats av hjärt- eller kärlsjukdom som anhöriga och övriga intresserade.

Hjärt- och kärlsjukdom är i dag den största sjukdomsgruppen och tenderar tyvärr att gå ner i åldrarna. Därför är det speciellt viktigt med en förening där målet är att vara uppdaterad inom det senaste och som samlar medlemmarna i aktiviteter av varierande slag.

Vi strävar till att påverka i de forum våra röster behöver blil hörda och vi söker ständigt samarbete med andra föreningar och organisastioner för att få så bred verksamhet som möjligt. Föreningen är en självklar mötesplats, har en öppen inställning till nya idéer och verksamhetsformer - allt med målet att stödja sunt levnadssätt samt ge kunskap och information som förebygger hjärt- och kärlsjukdomar.

Vi vill inspirera dig till att välja en livsstil som är bra för såväl knopp som kropp

Ett gissel i västvärlden är kombinationen: för mycket och fel mat. Hyllorna dignar av produkter och det är inte alltid lätt att välja. Att göra val som gynnar den egna hälsan är väldigt viktigt, men absolut inte lätt. Stress i kombination med för lite motion är också väldigt vanligt.

Det här är hörnstenarna i vårt mående och därför strävar föreningen Vårt Hjärta till att inspirera till såväl mera motion, som sundare matvanor och mindre stress.

Vill du också vara med i glada vänners lag och samtidigt göra något förebyggande för hjärtat?
Du är hjärtligt välkommen!

Bli medlem