Välkommen till Föreningen Vårt Hjärta!

På gång i föreningen (i Handicampen om inte annat skrivet i kalendern)

Måndag 5.10. kl 13.30 - 15.00 Samtalsgrupp och fika för dig som haft stroke. Den här måndagen berättar Berit om sin bok: "Mitt liv efter stroken- om identitetsförlust och afasi"

Tisdag 6.10 kl 19.00 - 21.00 Handarbetsträff. Vi träffas och virkar till hjärtebarn och andra sjuka barn. Fika hör till förstås. 

Tisdag 13.10 kl 13.00 Lunchträff för alla. Vi ses på Indigo kl 13.00 Var och en betalar sin egen lunch.

Onsdag 14.10 kl 13.30 - 15.00 Samvaro för var och en som drabbats av hjärt- eller kärlsjukdom, eller för dig som har en anhörig som insjuknat. Den här onsdagen kommer sjuksköterska Gerd Wikström att vara med. Hon har specialutbildning i hjärt- och kärlproblematik. 

Torsdag 22.10 kl 13.30 Allsångscafé på Compagniet (Arkipelags nya fina inneställe). Marianne Häggblom och Kim Hansson leder sången. Detta är ett samarbete mellan flera föreningar som tillsammans bjuder på det här fina tillfället och kaffe med dopp.

Måndag 26.10. kl 13.30 - 15.00 Samtalsgrupp och fika för dig som haft stroke. (flyttat pga av utrymmesbrist)

Måndag 26.10. kl 18.30  Föreläsning med jurist Carina Luoma i Hotell- och restaurangskolans auditorium. 

"En intressebevakningsfullmakt är ett sätt att förbereda sig inför framtiden. Genom intressebevakningsfullmakten kan fullmaktsgivaren själv, på förhand, förordna om skötseln av sina angelägenheter i händelse att han/hon senare förlorar förmågan att själv sköta sina ärenden"

VÄLKOMNA! 

Förutom dessa gratis-aktiviteter har vi alla veckor åtskilliga ledda aktiviteter. Det finns någon plats kvar i Vattengympa i Godby, samt i Mediyoga i Folkhälsans hus.

 

 

 

Obs! Du som ännu inte meddelat din e-post-adress; gör det så fort som möjligt.

ÖPPET
Vårt kansli ser vi gärna som en mötesplats för alla våra medlemmar. Titta gärna in. Öppet måndag till onsdag 09.00 - 15.00

 

Forum för alla: ung och gammal, frisk och sjuk

Välkomna till vårt stora härliga gäng. Vi finns här för dig som har drabbats av hjärt- eller kärlsjukdom, för dig som är anhörig och självklart också för dig som gärna stöder oss.

Bli medlem

Länkar