Vårt Hjärtas kampanjer

Föreningen har i samarbete med Folkhälsan, Röda korset, Ålands Hälso- och Sjukvård och Ålands Landskapsregering sedan 2013 bedrivit kunskapskampanj i samhället i stort och i grundskolorna.
Första kampanjen hette Hjärtstartarprojektet på Åland (2013-2015), ett projekt som ökade hjärtstartarnas antal på Åland och medvetenheten om hjärtstarare och hjärt- lungräddning. Dessutom byggdes ett hjärtstartarregister som numera finns på internet för alla att använda:
www.hjartstartare.ax

Information om inköp av hjärtstartare, kurser mm:
Projektledare Gunilla G Nordlund tel. +358 457 3424998 eller e-post: hjartstartare.aland(at)gmail.com

Vinnare i vår tävling "Alla kan vara en vardagshjälte" blev Marita Eriksson. Hon vann middag på Indigo och bio för fyra personer. Grattis!

VARDAGSHJÄLTEKAMPANJEN

Vardagshjältar är människor som agerar. I stort och i smått. Ibland kan en mycket liten insats ha en mycket stor betydelse.

Ibland kan hjälpinsatsen vara skillnaden mellan liv och död. Vid ett plötsligt hjärtstopp är tiden avgörande. Om räddningsinsatsen påbörjas inom tre minuter med hjärt- lungräddning och hjärtstartare (då sådan finns att tillgå) är utsikterna för överlevnad goda. För varje minut som går utan påbörjad hjälpinsats minskar chanserna för överlevnad med 10%. Efter tio minuter är tiden ute. De flesta hjärtstopp är bevittnade men majoriteten vågar inte agera. Det kan vi ändra på!

År 2016 påbörjades utbildning inom hjärt- lungräddning med hjärtstartare av alla elever i årskurs 6, samt lärare och övrig skolpersonal i samtliga åländska grundskolor. Utbildningen i skolorna fortsätter under 2017. Målsättningen är att i samband med det pågående revideringsarbetet  av den åländska läroplanen infoga obligatorisk hjärt- lungräddning med hjärtstartare i alla åländska grundskolor. Den reviderade läroplanen beräknas godkännas av Ålands lagting våren 2018.

Skol-hlr är det enskilt effektivaste sättet att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp i ett samhälle. På sikt kommer överlevanden att öka fyrfaldigt.

Alla kan göra någonting. Det enda fel man kan göra är att inte göra någonting. Alla kan vara vardagshjältar! Var en du också!