Hjärtfriskgymnastik

Hjärtfriskgymnastik på gym sker en gång i veckan i liten grupp, 12 personer, under ledning av  en fysioterapeut. Gympan riktar sig till personer som har kommit en bit in i rehabiliteringen efter hjärtkrångel och har fått klartecken av doktorn att delta. I den mån platser finns deltar även för personer som inte drabbats av hjärtsjukdom och som vill träna för bestående god hjärthälsa. Träningens mål är att stärka kondition, muskelstyrka, koordination, balans och inte minst välmåendet i vardagen. Det gör gott att trivas tillsammans och målmedvetet träna kroppen som blir både starkare och smidigare på kuppen!
Träningen är under våren 2017 på måndagar kl. 13-15 i Folkhälsans Allaktivitets Hus  Första gången är 15.1.
Förhandsanmälan till Vårt Hjärta.