Vår verksamhet

All verksamhet som erbjuds medlemmarna är subventionerad.

Plocka något från vårt smörgåsbord!

 • Två stora medlemsmöten hålls per år, vårmöte och höstmöte och i samband med dessa inbjuds föreläsare.
 • Verksamhetens röda tråd är att informera om hjärt- och kärlsjukdom samt aktiviteter som går ut på att förändra livsstilen i de fall det förbättrar och förebygger hjärtsjukdomar
 • Hjärtfriskgymnastik på gym i liten grupp, 12 personer, under ledning av  fysioterapeut, för personer som har kommit en bit in i rehabiliteringen och i den mån platser finns även för personer som vill träna för bestående god hjärthälsa.
 • Medicinsk yoga som individuellt lär ut bl a rätt andning vilket påverkar hjärta, puls på ett för hjärthälsan positivt sätt.
 • Ledd vattengymnastik erbjuds i Gullåsens rehabbassäng, två grupper, i Folkhälsans Allaktivitetshus, i Mariebad och i Ålands Idrottscenter i Godby.
 • Tisdagar kl 18.00 går "Hjärtfriskrundan" med Mia Vartiainen. Samling vid Baltic Hallen.
 • Preventivt tobaksarbete är en satsning i våra skolor i samarbete med Tobakskampen på ÅHS, Folkhälsan och Lungskadeföreningen på Åland..
 • Höstlotteriet med cykel som huvudvinst.
 • Stödpersonverksamhet, en medmänniska i vardagen med tysthetslöfte som har distans och egna erfarenheter och möter både insjuknade samt anhöriga och vänner.
 • Strokegruppen och Hjärtebarnsgruppen har egna program och representanter i styrelsen.
 • Hjärtstartarprojektet har egen projektledare med föreningens som arbetsgivare. Finns på hjartstartare.ax
 • Resor, utflykter, medverkan i mässor, osv.