Om föreningen

Julstängt

Vi har julstängt 20.12 2018-2.1 2019. Kansliet är åter öppet den 3 och 4.1
Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett god början på det nya året.
Vårens program hittar du här. Alla som var anmälda till vattengympagrupper och motionsgrupper i höstas har även plats i gruppen på våren.
Hör gärna av dig om det är något du undrar över. Och vill du börja i någon av våra grupper kan du ha tur. Ibland finns det ströplatser kvar.

Om Oss

Vårt Hjärta, startade i november 1999 och har  drygt 600 medlemmar i alla åldrar, både de som har drabbats av hjärt- kärlsjukdom och även anhöriga och andra intresserade.

Hjärt- och kärlsjukdom är i dag den största sjukdomsgruppen och tenderar beklagligtvis att gå ner i åldrarna. En förening, ett samlande forum är därför viktigt för alla drabbade, anhöriga och vänner 

Föreningen är medlemmarnas samlade röst utåt när det gäller att påverka och söka samarbete. Föreningen är också en självklar mötesplats, har en öppen inställning till nya idéer och verksamhetsformer - allt med målet att stöda sunt levnadssätt, ge kunskap och information som förebygger hjärt- och kärlsjukdomar.

Du bestämmer själv. Påverka din livsstil för hjärtats bästa.

Vår tids gissel är bl a kombinationen för mycket och fel mat och samtidigt för lite motion – i sig en riskfaktor för övervikt, högt blodtryck och diabetes vilket i förlängningen kan leda till hjärt-kärlsjukdom. Detta pålagt med ostyrd stress påverkar också välbefinnandet. Till syvende och sist handlar det således om vår livsstil. Mycket kan vi ändra på som stärker hjärtkärlhälsan! Och det är positivt!

Vårt Hjärta erbjuder föreläsningar, kurser och annat med livsstilsförändring som tema – att i förebyggande syfte ändra livsstilsvanor som kan påverka insjuknande. Det kan handla om rökning, alkohol, stress, motion och kost.
Omtyckta aktiviteter i föreningen är bl a rökavslutningskursen Rökstopp, ledd vattengymnastik, Hjärtrundepromenader, Hjärtfriskgymnastik, rehabiliterande yoga, livstilsförändringskursen Hjärtlaget med personlig coaching i kost, träning och mental träning samt träff med sköterska vid flera tillfällen. Allt för ditt hjärtas hälsa och inte att förglömma: den goda gemenskapen.

Vill också du vara med i glada vänners lag och samtidigt göra något förebyggande för hjärtat?
Du är hjärtligt välkommen!