Vårmöte 30.3 kl. 18

Välkommen på vårmöte onsdagen den 30.3 kl. 18 i Folkhälsans Allaktivitetshus i kaféet.
Program
Professor och hjärtspecialist Dag Nyman inleder med en föreläsning:
"Sekundär Preventiv Eftervård vid hjärt- och kärlsjukdomar,
Eftervårdens och den egna insatsens betydelse"
Stadgeenligt vårmöte med godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut för 2015
Dragning av motionkort, fruktkorg
Shantygruppen Lösa Boliner uppträder
Lotteri
Kaffeservering

Anmäl dig till vart.hjarta@aland.net