Vårmöte 20.4 k.. 18

Välkommen på föreningens vårmöte torsdagen den 20.4 kl. 18

Plats. Ålands fotografisk museum, Pålsböle gamla skola.
Program:
Stadgeenligt vårmöte
Medlemslotteri
Dragning av fruktkorgen bland våra promenerare
Kaffe/te och Benitas smörgåstårta
Guidning i museet med Olle Strömberg
Anmälan senast 12.4 till Maria Svensson, Vårt Hjärta
vart.hjarta@aland.net tel 018-14195