Vårmöte

30.3 kl. 18 i Folkhälsans allaktivitetshus
Program:
Stadgeenligt möte med bokslut och verksamhetsberättelse
Föreläsning med professor Dag Nyman, hjärtspecialist
"Sekundär preventiv eftervård  vid hjärt - och kärlsjukdomar.  Eftervårdens och den egna insatsens betydelse"
Shanty Gruppen Lösa Boliner uppträder
Lotteri
Servering

Förhandsanmälan till vart.hjarta@aland.net eller per tel 14195
Välkommen!