Sugen på att sluta röka för gott?

Hör du till de nio av tio rökare som egentligen skulle vilja sluta röka? Nu får du möjligheten. Gör att 2016 blir ditt första rökfria år för resten av ditt liv.
Föreningen Vårt Hjärta på Åland arrangerar en ”Sluta röka” kurs. Jag är kursledare och ser fram emot att lotsa dig till ett rökfritt liv. Enligt en studie av Ålands Högskola är 86 procent av deltagarna rökfria också ännu två år efter kursen och har därmed en stadig grund för ett fortsatt rökfritt liv.
Kursen börjar med en introduktionsföreläsning den 20 november kl. 18-19.30. Själva rökstoppet sker dock först den 8 jan. 2016. Alla deltagare får under de första tre rökfria dagar en 30 minuters personlig coaching med mig (8/9/10 jan). Efter det träffas vi under ett års tid varje månad för ett uppföljningsmöte där alla deltagare som grupp deltar.
Mera information och anmälningar: 
​Email: vart.hjarta@aland.net ; Tel. 018-14195 (Maria Svensson)