Styrelsen konstituerad

Styrelsen har konstituerat sig, inget konstigt med det trots lite "konstigt" ord, konstituerad...innebär att den styrande församlingen inom sig valt första och andra viceordförande, i nämnd ordning; Lars Porko och Nanna Backas, representant för strokemedlemmarna; Roger Wahtera och VL Annette Bergbo är som tidigare språkrör i styrelsen för hjärtebarn och deras familjer.

Kitty Andersson valdes av höstmötet till ny styrelseordförande efter Lars Porko, Nya suppleanter är "Buba" Sjölund, Lisbeth Nyberg och Jan-Erik Berglund som också är föreningens representant i Ålands handikappförbunds styrelse. Övriga i styrelsen är ordinarie ledmöter Bo Gustafsson, ERik Sjöblom, Rose-Marie Sundqvist och suppleanter; T-E Eklund, S-E Heinonen, Ildikó Stormbom och R-L Witting.