Styrelsen 2016

Styrelsen för år 2016 är vald på föreningens höstmöte. Det är en bra blandning av medlemmar som varit med tidigare och nya. Ledamöter i styrelsen 2016 är Kitty Andersson, Lars Porko, Roger Wahtera, Bo Gustafsson, Mikaela Oksman, Erik Sjöblom och Berit Paulsen(ny). Suppleanter: Sven-Åke Gustafsson, Tor-Erik Eklund, Lisbeth Nyberg, Berit Gustafsson(ny), Philippa Dunderfelt(ny), Peter Simon(ny) och Jan-Erik Berglund. I januari konstituerar sig styrelsen, ordförande och viceordförande väljs. Allt enligt föreningens stadgar.