Om rehab efter stroke

Snart, sista veckan i maj, välkomnar vi dig till del 2 av hjärnforskare och specialläkare Per Hamid Ghatans föreläsning om stroke, denna gång under rubriken "rehabilitering och hjärnans kompensatoriska plasticitet vid skada". Per Hamid Ghatan är en otrolig föreläsare, inte bara kunnig och erfaren, utan även fantastiskt skicklig på att fånga publiken, inlyssnande, rolig, hoppgivande och inspirerande. Håll ögonen öppna efter närmare info om datum, klockslag och plats! Välkommen!