Kurs: Skattedeklarera på internet

Vill du lära dig deklarera på internet?
Deklarationskurs på datorn to 14.4 kl. 18-22
Ålands Hotell och Restaurangskola i datasalen.
Lärare Britta Nyman.
Kursen arrangeras av Ålands neurologiska förening i samarbete med Vårt Hjärta och Ålands Reumaförening.
Kursen är gratis, men begränsat antal platser i datasalen.
Bindande förhandsanmälan (senast 11.4) och info:
Benita Brändström
organisationssekreterare
alnf@handicampen.ax
Tel. 527 375, 040 1560 200
Måndag-onsdag kl.9-15