Informationskväll - Orton på besök

 

OBS!! Ny plats. Flyttat till Ålands hotell och restaurangskola.
Måndag 10.4 kl. 18-20
Vi får besök av socialarbetare Sirpa Eriksson och några läkare från Orton
Detta är riktat till föreningarnas medlemmar. Ingen anmälan.
Nedan ser ni vilka som kommer att delta.
OBS! Begränsat med platser!
Vice VD, medicinsk direktör Heikki Hurri informerar om Ortons tjänster.
Docent Karl-August Lindgren har en frågestund om nackskador.
Specialist läkare i fysiatri Janne Soininen föreläser om motion - inaktivitet - hälsa.
Ansvarig psykolog Tage Orenius föreläser om hjärnans smärtreglering
Socialarbetare Sirpa Eriksson informerar om hur man söker till FPA rehabilitering.
Välkommen!