Höstmöte 27.11 kl. 18 Rödakorsgården

Välkommen på höstmöte. Stadgeenliggt medlemsmöte med val av styrelse för nästa år, 
Musikunderhållning med Lösa Boliner (sjömansvisor), information om hjärtstartare och Hjärtlung räddningskurser (Roda Korset)
Lotteri.
Anmälan senast 22.11 till Vårt Hjärtas kansli tel 018-14195 eller vart.hjarta@aland.net
Välkommen!