Höstmöte 23.11 på ÅHRS kl. 18.30

Välkommen på Höstmöte måndagen den 23.11 kl. 18.30.
Samma plats som tidigare, i Hotell och restaurangskolans auditorium.
Förutom stadgeenligt program, val av styrelse för 2016, verksamhetsplan blilr det  en del annat program.
Sjukhuspräst Maria Widén samtalar kring betydelsen av glädje och gemenskap.
Tidigare verksamhetsledare Annette Bergbo avtackas, lotteri och kaffe/te med tilltugg.

Tacksam för förhandsanmälan för att anpassa serveringen.
Du kan anmäla dig till Maria Svensson tel 14194 eller per e-post vart.hjarta@aland.net

Du som är med i Hjärtrundan på söndagar, kom ihåg ditt motionskort!
Vi lottar ut ett pris för både norra och södra gruppen i höst bland deltagarna som lämnar in motionskort.