Höstmöte 22.11 kl. 18

Föreningens höstmöte är tisdagen den 22.11 kl 18 på Ålands hotell och restaurangskola i auditoriet. Harriet Strandvik pratar om bra mat för hjärtat, smakprover serveras efteråt till kaffet.
Sedvanlig agenda med stadgeenligt möte, höstlotteri och dragning av motionskorten med fina fruktkorgar som vinster.
Förhandsanmälan till vart.hjarta@aland.net.