Föreläsning: Våga fråga efter eftervård

Lördag 21 maj Kl. 11-14 i stora konferensrummet på ÅHS
Föreläsning, kaffeservering och frågestund.

Eftervården för hjärt- och kärlsjuka ser olika ut. Behoven är olika.
Vilken hjälp kan jag som patient behöva efter en akut hjärt- eller kärlsjukdom? Vad kan jag göra själv och vad kan vården hjälpa mej med? Då man plötsligt drabbas av hjärt och kärlsjukdom uppstår många funderingar.
Rehabiliteringsråden efteråt ser olika ut från individ till individ och frågorna är många. Hur skall jag göra för att må så bra som möjligt efteråt?
Kan jag börja träna igen? När kan jag börja träna igen? Hur skall jag träna? Vila? Trötthet? Kost? Hur länge behövs mediciner?
Vad innebär det att ta blodförtunannde mediciner? osv.
Lördag 21 maj besöker hjärtsköterska Maria Willehadson Åland.
Hon jobbar sedan många år tillbaka med hjärtpatienter på Uppsala Akademiska sjukhus och har stor erfarenhet av eftervård och sekundärpreventiv vård.

Tillfället är gratis, anmälan till vart.hjarta@aland.net
(för serveringen)