Bulletinen även här

Nu kan du även läsa Bulletinen över nätet, medlemstidningen som i sittt senaste nummer gick ut till alla hushåll. Har du åsikter, dela dem med oss. Hur vill du att Bulletinen ska se ut?

 http://issuu.com/bulletinen/docs/bullen