Kontakt

Styrelsen år 2019

Ordförande
Kitty Andersson
kitty@aland.net

Vice ordförande
Roger Wahtera, vice ordförande och
representant för strokemedlemmarna och deras anhöriga
roger.wahtera@ha.ax

Andre vice ordförande
Bo Gustafsson
bo.g@aland.net

Ledamot
Sven-Åke Gustavsson

Ledamot
Erik Sjöblom

Ledamot
Berit Paulsson

Ledamot
Philippa Dunderfelt

Suppleant
Lisbeth Nyberg

Suppleant
Peter Simon

Suppleant
Berit Gustafsson

Suppleant
Dan Backman

Suppleant
Margareta Flink

Suppleant

Mia Vartiainen

 

Utanför styrelsen: VL Maria Svensson, representant för Hjärtebarnen