Kontakt

Styrelsen år 2017

Ordförande
Kitty Andersson
kitty@aland.net

Ledamot
Roger Wahtera, vice ordförande och
representant för strokemedlemmarna och deras anhöriga
roger.wahtera@aland.net

Ledamot
SVen-Åke Gustavsson

Ledamot
Mikaela Oksman
tel 040 077 3200
m.oksman@aland.net

Ledamot
Erik Sjöblom
tel 040 728 3261

Ledamot
Berit Paulsson

Suppleant
Bo Gustafsson
bo.g@aland.net

Suppleant
Lars Porko
lars.porko@aland.net

Suppleant
Lisbeth Nyberg

Suppleant
Peter Simon

Suppleant
Berit Gustafsson

Suppleant
Jan-Erik Berglund

Suppleant
Philippa Dunderfelt

Suppleant
Margareta Flink

 

Utanför styrelsen: VL Maria Svensson, representant för Hjärtebarnen