Kontakt

Styrelsen år 2020

Ordförande
Roger Wahtera, vice ordförande och
representant för strokemedlemmarna och deras anhöriga
roger.wahtera@ha.ax

Vice ordförande
Kitty Andersson
kitty@aland.net

Ledamot
Sven-Åke Gustavsson

Ledamot
Dan Backman

Ledamot
Erik Sjöblom

Ledamot
Berit Paulsson

Ledamot
Philippa Dunderfelt

 

Suppleant
Lisbeth Nyberg

Suppleant
Peter Simon

Suppleant
Berit Gustafsson

Suppleant
Bo Gustafsson

Suppleant
Margareta Flink

Suppleant
Mia Vartiainen

Suppleant
Gerd Wikström

 

Utanför styrelsen: VL Ann Gustafsson