Kontakt

Styrelsen år 2017

Ordförande
Kitty Andersson
kitty@aland.net

Vice ordförande
Roger Wahtera, vice ordförande och
representant för strokemedlemmarna och deras anhöriga
roger.wahtera@ha.ax

Andre vice ordförande
Bo Gustafsson
bo.g@aland.net

Ledamot
Sven-Åke Gustavsson

Ledamot
Erik Sjöblom

Ledamot
Berit Paulsson

Ledamot
Philippa Dunderfelt

Suppleant
Lisbeth Nyberg

Suppleant
Peter Simon

Suppleant
Berit Gustafsson

Suppleant
Dan Backman

Suppleant
Margareta Flink

 

Utanför styrelsen: VL Maria Svensson, representant för Hjärtebarnen