Bli medlem

Har du drabbats av hjärt- kärlsjukdom, är du anhörig eller vän eller tänker du framåt och vill komma i åtnjutande av verksamhet som syftar till att förebygga ett insjuknande – välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är 15 euro per år och den betalar du in till Ålandsbanken IBAN FI6166010001161116